კონცერტები საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ... რეპერტუარი ბაროკოს ეპოქიდან თანამედროვე მუსიკის ჩათვლით - „საქართველოს სინფონიეტა“ 2022 წელს აჯამებს
კონცერტები საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ... რეპერტუარი ბაროკოს ეპოქიდან თანამედროვე მუსიკის ჩათვლით - „საქართველოს სინფონიეტა“ 2022 წელს აჯამებს

დღის სიახლეები