"საქართველოს ფოსტამ" შვილობილი კომპანიის შპს "ჯორჯიან კარგო"- ს 51%-იანი წილი საპრივატიზაციოდ გაიტანა
"საქართველოს ფოსტამ" შვილობილი კომპანიის შპს "ჯორჯიან კარგო"- ს 51%-იანი წილი საპრივატიზაციოდ გაიტანა

დღის სიახლეები