დღეს ფარავანზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტზე იმსჯელეს

დღის სიახლეები