"სამშობლოში" მცხოვრებ დევნილთა ნაწილ მიღებული აქვთ საცხოვრებელი სახლები, ნაწილს კი - ფულადი კომპენსაცია

დღის სიახლეები