საკონსტიტუციო პროექტის საჯარო-საზოგადოებრივი განიხილვის ჯგუფის შემადგენლობა განისაზღვრა

დღის სიახლეები