დაღესტანსა და ინგუშეთს რესპუბლიკების ხელმძღვანელებს პირდაპირი არჩევნებით არჩევის უფლებას ართმევენ

დღის სიახლეები