დედოფლისწყაროს ბიოსფერული რეზერვატის ეკოსისტემების მართვის გაუმჯობესების მიზნით ახალი პროექტი განხორციელდება
დედოფლისწყაროს ბიოსფერული რეზერვატის ეკოსისტემების მართვის გაუმჯობესების მიზნით ახალი პროექტი განხორციელდება

დღის სიახლეები