არაელექტრონული პირადობის მოწმობებით ხმის მიცემაზე ინიციატივას მხარს დავუჭერთ, მაგრამ დაემატება ჩანაწერი, რითაც იურიდიულ ძალას დაკარგავს 2011 წლამდე გაცემული მოწმობები - ირაკლი კობახიძე
არაელექტრონული პირადობის მოწმობებით ხმის მიცემაზე ინიციატივას მხარს დავუჭერთ, მაგრამ დაემატება ჩანაწერი, რითაც იურიდიულ ძალას დაკარგავს 2011 წლამდე გაცემული მოწმობები - ირაკლი კობახიძე

დღის სიახლეები