აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში პოზიტიურად არის შეფასებული საქართველოში ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები
აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში პოზიტიურად არის შეფასებული საქართველოში ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები

დღის სიახლეები