საწარმოთა მართვის სააგენტოს ბალანსზე რიცხული საწარმოთა რაოდენობა 500-ით შემცირდება

დღის სიახლეები