დაკრედიტების საერთო მოცულობის 78.9 პროცენტი - მრეწველობაზე, მშენებლობასა და ვაჭრობაზე მოდის

დღის სიახლეები