ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების მდინარეები "წითელი ნუსხის" სახეობის ნაკადულის კალმახის 60 000 ქვირითით დათევზიანდა
ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების მდინარეები "წითელი ნუსხის" სახეობის ნაკადულის კალმახის 60 000 ქვირითით დათევზიანდა

დღის სიახლეები