22 სექტემბრის მდგომარეობით, გადამმუშავებელი კომპანიების მიერ მიღებულია 4,700 ტ-ზე მეტი არასტანდარტული ვაშლი
22 სექტემბრის მდგომარეობით, გადამმუშავებელი კომპანიების მიერ მიღებულია 4,700 ტ-ზე მეტი არასტანდარტული ვაშლი

დღის სიახლეები