მაგისტრალური გაზსადენის შესაძლო პრივატიზაციასთან დაკავშირებით სადისკუსიო შეხვედრა გაიმართება

დღის სიახლეები