დაუმუშავებელ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებს სახელმწიფო დაამუშავებს

დღის სიახლეები