დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებს აღმოუჩინეს უნარი, თავად გამოიმუშაონ ინსულინი
დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებს აღმოუჩინეს უნარი, თავად გამოიმუშაონ ინსულინი

დღის სიახლეები