აღურიცხავი საწვავის შემოტანა მკაცრ კონტროლს ექვემდებარება
აღურიცხავი საწვავის შემოტანა მკაცრ კონტროლს ექვემდებარება

დღის სიახლეები