ექსპორტზე გატანილია 35 000 ტონაზე მეტი ციტრუსი
ექსპორტზე გატანილია 35 000 ტონაზე მეტი ციტრუსი

დღის სიახლეები