3 იანვარიდან 15 იანვრის პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით უქმე დღეები გამოცხადდება
3 იანვარიდან 15 იანვრის პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით უქმე დღეები გამოცხადდება

დღის სიახლეები