პოსტკრიზისულ ეტაპზე მიზანშეწონილი იქნება მეტი ინდუსტრიალიზაციის მიმართულებით მოძრაობა, რა კუთხითაც სახელმწიფოს უკვე გაცხადებული აქვს, რომ უფრო აქტიური იქნება - ვახტანგ ჭარაია
პოსტკრიზისულ ეტაპზე მიზანშეწონილი იქნება მეტი ინდუსტრიალიზაციის მიმართულებით მოძრაობა, რა კუთხითაც სახელმწიფოს უკვე გაცხადებული აქვს, რომ უფრო აქტიური იქნება - ვახტანგ ჭარაია

დღის სიახლეები