საქპატენტმა ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებები რუსეთის ფედერაციაში დაიცვა
საქპატენტმა ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებები რუსეთის ფედერაციაში დაიცვა

დღის სიახლეები