ატმოსფერულ ჰაერში, ნიადაგსა და ზედაპირულ წყალში ტყვიის შემცველობის მონიტორინგის კვლევების არეალი გაფართოვდა
ატმოსფერულ ჰაერში, ნიადაგსა და ზედაპირულ წყალში  ტყვიის შემცველობის მონიტორინგის კვლევების არეალი გაფართოვდა

დღის სიახლეები