ქვეყანაში 500-600 მლნ დოლარის დიასპორული კაპიტალის მოზიდვაა შესაძლებელი

დღის სიახლეები