საკრებულოს არჩევნებში მონაწილეობის მსურველმა პარტიებმა 30 ათასი ამომრჩევლის ხელმოწერა უნდა წარმოადგინონ

დღის სიახლეები