ბიუჯეტში ფონდების შექმნისა და მათი გამოყენების საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგების საკითხი კვლავ აქტუალურია

დღის სიახლეები