სესხებზე საურავების გაუქმება, პროცენტის შემცირება, დოლარში აღებული ვალის გასტუმრება კურსით - 1,65 - მიხეილ სააკაშვილის დაპირება
სესხებზე საურავების გაუქმება, პროცენტის შემცირება, დოლარში აღებული ვალის გასტუმრება კურსით - 1,65 - მიხეილ სააკაშვილის დაპირება

დღის სიახლეები